The New
Exhibition

Anatolik
BelikovMotion Designer
& Art Director


from Kyiv

︎︎︎ www
︎︎︎ @anatolikbelikov


Sestry
Feldman


Animation,
Illustration,
& Street Art

from Kyiv


︎︎︎ @sestry_feldman
︎︎︎ youtubeYurii
KhomovskyiMotion Designer
from Kyiv

︎︎︎ @yuriikhomovskyi

︎︎︎ www

Sergey
IrhinMotion Designer
from Kyiv

︎︎︎ www
︎︎︎ @sergey.irhin